Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Pitek 27 Listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana     os�b on-line [1]
R E P E R T U A R

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna


Kalendarium: Nie Przegap!


2006

Stycze
Luty
Marzec
Kwiecie
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpie
Wrzesie
Padziernik
Listopad
Grudzie


Lipiec 2006
  powrt
29.07
II SUCHOGRSKA WDRWKA (Sokoowsko)
Miejsce: Sokoowsko
Organizator: Mieroszowskie Centrum Kultury

SUCHOGRSKIE WDRWKI

Na Suchogrskie Wdrwki po okolicach Sokoowska i Andrzejwki zapraszamy cae rodziny, jak rwnie mniej i bardziej wprawionych turystw. Poprowadzimy Pastwa spokojnym, spacerowym krokiem po najbardziej urzekajcych zaktkach Gminy Mieroszw. Kad wdrwk rozpoczynamy w siedzibie biblioteki w Sokoowsku, a na tras ruszamy o 9.30.
Na pierwsz wdrwk 8 lipca br. pjdziemy Dolin Rado na ruiny redniowiecznej warowni Radosno, a nastpnie szlakiem do schroniska Andrzejwka skd zboczami Waligry wrcimy przez Bednarski Jar do Sokoowska.
Druga wdrwka odbdzie si 29 lipca br. Z Sokoowska pjdziemy przez Unisawskie ki do Unisawia lskiego, a nastpnie szlakami w Masyw Lesistej Maej i Wielkiej, stamtd przez najciekawszy punkt widokowy tej czci Sudetw - Stoek Wielki, stamtd wrcimy do Sokoowska.
Na ostatni wdrwk, 26 sierpnia powdrujemy na szczyt Ruprechtickiego Spicaka, a nastpnie zboczami Waligry dojdziemy do Andrzejwki skd zielonym szlakiem zejdziemy do Sokoowska.
Szczegowe informacje oraz charakterystyk tras i warunki uczestnictwa znajd pastwo na stronie http://www.mck.pl. Podczas wycieczek bdziemy zachca Pastwa do zbierania punktw na popularn odznak GOT oraz odznak „Turysta Dolnego lska”. Na uczestnikw wszystkich trzech wdrwek czekaj pamitkowe dyplomy i odznaka „Suchogrskie Wdrwki”. Podczas wycieczek dla najmodszych uczestnikw przygotowane bd ciekawe zabawy, a dla wszystkich turystw wsplne ognisko i mia atmosfera.

„SUCHOGRSKIE WDRWKI”
Mieroszowskie Centrum Kultury,
ul. eromskiego 28, 58-350 Mieroszw
tel. 047-845-83-83, http://www.mck.pl/

CHARAKTERYSTYKA TRAS

I SUCHOGRSKA WDRWKA

Termin: 8 lipca 2006
Trasa: Sokoowsko > Ruiny Zamku Radosno > Waligra > Andrzejwka > Granica Pastwa > Bednarski Jar > Sokoowsko.
Opis trasy: Zwiedzajc Sokoowsko i odwiedzajc Galeri „Ogrd Zimowy” oraz Cerkiew Prawosawn wychodzimy szlakiem spacerowym z Sokoowska. Drog Rmplera, wygodn i szerok drog len lekko wspinamy si do rodzinnego grobowca Pastwa Rmplerw. Nastpnie lekko opadajc, pen urzekajcych widokw drog, obok dawnej skoczni narciarskiej docieramy do Rozdroa pod Zamkiem Radosno. Wchodzimy na zielony szlak i wspinajc si drog idziemy a do zbiornika wody, gdzie przechodzimy na len drk (ty szlak) i dochodzimy do ruin Zamku Radosno. Nastpnie trasa prowadzi tym szlakiem na Waligr (936 m), skd schodzimy do rozdroa pod Suchaw i niebieskim szlakiem schodzimy do schroniska Andrzejwka. Przy schronisku planowany jest duszy odpoczynek oraz kilka dodatkowych atrakcji. W dalsz drog udajemy si drog oplatajc Waligr do Granicy Pastwa, a nastpnie schodzimy len drog do Bednarskiego Jaru, ktry ley na przedueniu Bitego Gruntu. Dnem urzekajcej doliny dochodzimy do Sokoowska gdzie koczy si wdrwka.
Dodatkowo: w trakcie wycieczki odbdzie si ognisko oraz blok zabaw dla dzieci, a take zwiedzanie galerii „Ogrd Zimowy” oraz cerkwi prawosawnej w Sokoowsku.
Dugo trasy: 14 km
Czas przejcia: 6,5 godziny
Ilo punktw na GOT i TD: 15 pkt.

Opis do GOT:
Radosno z Sokoowska – 6 pkt.
Waligra z Radosno - 3 pkt. (2km, 100 m. podejcia)
Andrzejwka z Waligry – 1 pkt.
Granica Pastwa z Andrzejwki –2 pkt. (2 km)
Sokoowsko z Granicy Pastwa przez Bity Grunt – 4 pkt. (4 km)

II SUCHOGRSKA WDRWKA

Termin: 29 lipca 2006
Trasa: Sokoowsko > Unisawskie ki > Unisaw lski > Lesista Wielka > Kowalowa > Stoek > Sokoowsko.
Opis trasy: Z Sokoowska wychodzimy drog poln (zielonym szlakiem) do Unisawia lskiego, skd wchodzimy na ty szlak w kierunku Lesistej Wielkiej. Bdc na szczycie, niebiesk dojciwk dochodzimy do Szczelin Wiatrowych – ciekawszej atrakcji Masywu Lesistej. Z Lesistej Wielkiej czerwonym szlakiem schodzimy do Kowalowej, a nastpnie drog drwali wspinamy si na szczyt Stoka Wielkiego. Stoek Wielki to jeden z ciekawszych punktw widokowych Gr Suchych. Ze szczytu schodzimy do Sokoowska.
Dodatkowo: w trakcie wycieczki odbdzie si ognisko oraz blok zabaw dla dzieci. Trasa prowadzi przez punkt widokowy na szczycie Stoka Wielkiego.
Dugo trasy: 18 km
Czas przejcia: 6,5 godziny
Ilo punktw na GOT i TD: 26 pkt.

Opis do GOT:
Unisaw l z Sokoowska – 6 pkt.
Lesista Wielka z Unisawia l. - 7 pkt.
Stoek Wielki z Lesistej Wielkiej przez Kowalow – 9 pkt. (6 km i 300 m. podejcia)
Sokoowsko ze Stoka Wielkiego – 4 pkt.

III SUCHOGRSKA WDRWKA

Termin: 26 sierpnia 2006
Trasa: Sokoowsko > Granica Pastwa > Ruprechticki Spicak > Schronisko Andrzejwka > Rozdroe pod Radosno > Sokoowsko
Opis trasy: Pocztkowo trasa prowadzi len drog przez Bednarski Jar do Granicy Pastwa, a nastpnie wzdu niej, zielonym na Ruprechticki Spicak. Powrt zielonym i czerwonym cznikiem, len drog do Andrzejwki. Ze schroniska schodzimy zielonym szlakiem do Sokoowska.
Dodatkowo: w trakcie wycieczki odbdzie si ognisko oraz blok zabaw dla dzieci. Trasa prowadzi przez punkt widokowy na szczycie Ruprechtickiego Spicaka w Czechach. Ze wzgldu na przekroczenie Turystycznego Przejcia Granicznego na Ruprechtickim Spicaku kady uczestnik musi posiada paszport lub dowd osobisty. Osoby nie posiadajce takiego dokumentu zatrzymaj si na odpoczynek przed przejciem granicznym.
Dugo trasy: 13 km
Czas przejcia: 6,5 godziny
Ilo punktw na GOT i TD: 16 pkt.

Opis do GOT:
Ruprechticki Spicak z Sokoowska – 9 pkt. (6 km i 300 m. podejcia)
Andrzejwka z Ruprechtickiego Spicaka - 3 pkt. (3 km)
Sokoowsko z Andrzejwki – 4 pkt.

ODZNAKI TURYSTYCZNE

GOT - GRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA
Podczas Suchogrskich Wdrwek zachca bdziemy Pastwa do zbierania punktw na Grsk Odznak Turystyczn, odznak „Turysta Dolnego lska” oraz odznak „Suchogrskie Wdrwki”.
Dla tych z Pastwa, ktrzy nigdy wczeniej nie spotkali si z odznak GOT proponujemy zdobycie „Popularnej GOT”. Limit punktw wymagany na ten stopie bdzie mona zdoby uczestniczc we wszystkich trzech wdrwkach. Punkty zdobywane s na podstawie Regulaminu Grskiej Odznaki Turystycznej PTTK i odnotowywane w Ksieczce GOT. Regulamin jak i Ksieczk GOT mona naby w Biurze Obsugi Ruchu Turystycznego PTTK w Wabrzychu przy ulicy Konopnickiej 19.
Turyci zdobywajcy odznak GOT powinni zaopatrzy si w Ksieczk GOT we wasnym zakresie. Punkty i zasady wpisu w ksieczce przedstawi przewodnicy “Suchogrskich Wdrwek”, a take bd dostpne w internecie.
Punkty bd zdobywane na podstawie “spisu wycieczek punktowanych GOT”, jak rwnie poza szlakami wg 34 Regulaminu Grskiej Odznaki Turystycznej.
Aby zdoby “Popularn GOT” naley zebra 40 pkt dla dzieci w wieku 12-13 lat, 50 pkt dla modziey od 14-16 lat, 60 pkt dla turystw w wieku 17-50 lat i 50 pkt dla osb starszych ni 50 lat i osb niepenosprawnych. Osoby zdobywajce kolejne stopnie odznaki GOT mog doliczy punkty zdobyte na Suchogrskich Wdrwkach na podstawie regulaminu GOT. Ilo punktw ktre turyci zdobd podczas kolejnych wycieczek podana jest przy charakterystyce poszczeglnych tras.

TD - TURYSTA DOLNEGO LSKA
Punkty do tej odznaki zbierane bd rwnoczenie z punktami do odznaki GOT. Analogicznie do regulaminu odznaki TD, ilo zdobytych punktw na kolejnych wycieczkach bdzie rwna iloci punktw do GOT. Niestety podczas trzech wycieczek nie uda si zdoby limitu 100 pkt, wymaganych do Brzowej Odznaki “Turysta Dolnego lska”. Mimo to zachcamy do dalszego, indywidualnego zdobywania wymaganej liczby punktw.
Odbycie wycieczek do TD potwierdza si na odpowiednich kartach, ktre podobnie jak Ksieczk GOT mona naby w Biurze Obsugi Ruchu Turystycznego PTTK w Wabrzychu przy ulicy Konopnickiej 19 we wasnym zakresie.
Informacj na temat wypenienia niniejszej karty udziel Pastwu Przewodnicy “Sudeckich Wdrwek” oraz opublikujemy w internecie.

ODZNAKA “SUCHOGRSKIE WDRWKI”
Odznaka “Suchogrskie Wdrwki” to odznaka przygotowana przez organizatora imprezy i nadawana jest jej uczetnikom za wytrwao i uczestnictwo we wszystkich edycjach wdrwek. Odznak otrzyma kady uczestnik, niezalenie od wieku po odbyciu trzech wycieczek w ramach “Suchogrskich Wdrwek”, jednoczenie otrzyma on pamitkowy dyplom.

INFORAMCJE DODATKOWE

1. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do zmiany przebiegu trasy dostosowujc j do moliwoci grupy.
2. W przypadku silnych opadw deszczu wycieczka jest odwoana.
3. Ze wzgldu na przebieg tras w strefie przygranicznej kady penoletni turysta powinien posiada przy sobie wany dowd osobisty lub paszport, a osoby niepenoletnie w miar posiadania paszport.
4. Bezwzgldnie paszport lub dowd osobisty naley zabra na trzeci wypraw, gdy przekraczana bdzie Granica Pastwa.
5. Na wycieczki naley zaoy wygodne obuwie pene - turystyczne lub sportowe.
6. W wdrwkach uczestniczy mog osoby dorose i dzieci pod opiek rodzicw lub prawnych opiekunw.
7. Dzieci nie bdce pod opiek rodzicw lub prawnych opiekunw mog uczestniczy w wdrwkach pod warunkiem:
a) ukoczenia 12 roku ycia,
b) posiadania pisemnej zgody rodzicw lub opiekunw prawnych nastpujcej treci: „Wyraam zgod na uczestnictwo (imi i nazwisko dziecka) w Suchogrskich Wdrwkach organizowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury” potwierdzonej czytelnym podpisem jednego z opiekunw. Niniejsza zgoda musi by napisana na czytelnej kserokopii dowodu osobistego rodzica wyraajcego zgod oraz opatrzona numerem telefonu (w razie potrzeby kontaktu).
c) rodzic lub opiekun zapewnia dziecku dojazd i powrt do/z Biblioteki w Sokoowsku.
8. Jak przystao na grskie wdrwki prosimy pamita o suchym prowiancie i napojach, organizator zapewnia wycznie jeden posiek przy ognisku oraz gorc herbat przed i po wycieczce.
9. Kada edycja Suchogrskich Wdrwek jest ubezpieczona.

SPOTKANIE

Uczestnicy „Suchogrskich Wdrwek” spotykaj si w Sokoowsku (gmina Mieroszw), w siedzibie filii Biblioteki Publicznej przy ulicy Sonecznej (tu za dawnym sanatorium Grunwald). W dniu wycieczki biblioteka czynna bdzie od godziny 9.00. Biblioteka mieci si w pitrowym budynku, za ruinami sanatorium, obok Galerii Rodziny Olszamowskich. Rozpoczcie imprezy odbdzie si o godzinie 9.30, a wyjcie na wycieczk o godzinie 9.45.
Przed wyjciem pobierane bdzie wpisowe wysokoci 5 z od osb dorosych i 3 z od dzieci. Wpisowe przeznaczone jest na przygotowanie ogniska (kiebasa, chleb oraz herbata w bibliotece). Przed wyjciem utworzona zostanie lista uczestnikw wycieczki.

ORGANIZATOR

Organizatorem „Suchogwskich Wdrwek” jest Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. eromskiego 28, 58-350 Mieroszw. Informacje dodatkowe pod numerem telefonu 074-845-83-83 (w godzinach od 9.00 do 14.00, prosi Remigiusza Stefaniaka lub Tomasza Tracewskiego). Kontakt w dniu wycieczki i w jej trakcie pod numerem telefonu komrkowego Remigiusza Stefaniaka tel. 661-572-702.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Co sdzisz o obostrzeniach w zwizku z ogoszon pandemi?
S przesadne, a takiego wielkiego zagroenia przecie nie ma 100.00%
Uwaam, e wprowadzone przepisy s uzasadnione i kady powinien si do nich stosowa 0.00%
Nie mam zdania0.00%

Wiadomoci // region

:: INVEST-PARK patriotycznie
Wabrzyska Strefa uwietnia obchody wita Niepodlegoci patriotyczn iluminacj swojej siedziby. Budynek przy ulicy Uczniowskiej w Wabrzychu rozwietliy biao-czerwone barwy.

:: Rowerowe zaduszki w Gminie Walim
Pomimo deszczowej pogody, ju po raz pity 2 listopada – w Dzie Zaduszny, rowerzyci z grupy MTB Walim team Junior, odwiedzili stare cmentarze, pooone na terenie gminy Walim. Na grobach tych, ktrzy mieszkali tutaj przed nami, modzi sportowcy zapalili znicze.

:: Umw wizyt w urzdzie skarbowym przez internet
Urzdy Skarbowe na Dolnym lsku wprowadzaj nowe zasady obsugi bezporedniej, od 9 listopada biecego roku spraw bdzie mona zaatwi tylko po dokonaniu rezerwacji planowanej wizyty. Dolnolscy Pracodawcy zachcaj do skorzystania z usugi.

:: Wsppraca Dolnolskich Pracodawcw z fundacj
Dolnolscy Pracodawcy w ramach dziaa charytatywnych podjli wspprac z Fundacj Czstka Ciebie, pierwsze spotkanie odbyo si podczas tegorocznego balu Dolnolskich Pracodawcw. Fundacja Czstka Ciebie powstaa w 2016 roku, aby pomaga niepenosprawnym dzieciom i osobom dorosym w przezwycieniu trudnych sytuacji yciowych. Nasz misj poza pomoc podopiecznym jest chroni ich godno oraz przeciwdziaa kadej z form przemocy, naduy i zaniedba wobec nich.

:: Nabr wolontariuszy – 29. WOP – Fina z gow!
Takie jest haso kolejnej zbirki organizowanej przez Wielk Orkiestr witecznej Pomocy. Pienidze bd przekazane na zakup sprztu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki gowy.


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Listopad 2020
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
1
2 3 45678
9101112 13 1415
16 17 1819 20 2122
23 242526 27 2829
30


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - zarzdca nieruchomoci warszawa - ruszt do grilla