Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Czwartek 20 Lutego 2020 Imieniny: Anety, Lecha, Leona     os�b on-line [8]


Wierzbwka kiprzyca- pospolita rolina o wysokoci do 100cm. Rozsiewa si tworzc cae any i "opanowujc" ki. Ronie midzy innymi w okolicy Szczawna Zdroju, gdzie zostaa sfotografowana.
fot. M. Szafirski

infoEXPRESS

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna
1 Kwietnia 2007, 15:48 | FOTOrelacja

Triennale z Martw Natur
oraz Otarze Graficzne
w BWA Zamek Ksi

IV Oglnopolski Konkurs Malarski Triennale z Martw Natur — 31.03-13.05.2007.

Wystawa prezentujca tematyczne prace laureatw oraz artystw zakwalifikowanych do IV Oglnopolskiego Konkursu Malarskiego "Triennale z Martw Natur", organizowanego przez sieradzkie BWA.
Od organizatorw: Poprzednie trzy edycje (1997, 2000 i 2003 r.) wykazay, jak pojemny jest nadal temat martwej natury, w ktrym tradycja mierzy si z nowoczesnoci, dajc nowe, nieraz zaskakujce efekty.


Dzi pragniemy da artystom kolejn moliwo poszerzenia i twrczej eksploatacji formuy martwej natury. Liczymy na powstanie prac, ktre pozwol spojrze na problem z wielu stron, by moe takich, ktre dotychczas nie byy dostrzeone Mamy nadziej pokaza i martwa natura nie jest martwa - yje na swj sposb wasnym yciem i ycie to afirmuje.

Jacek M. Rybczyski „Otarze graficzne” — 31.03-13.05.2007 r.

Retrospektywna wystawa ponad 100 prac - obiektw graficznych oraz grafik z lat 1965 – 2006, artysty osiadego w Starej Morawie, koo Stronia lskiego, gdzie w Wapienniku prowadzi galeri, spotkania autorskie dla plastykw, muzykw, literatw. Jacek M. Rybczyski urodzi si w 1939 roku w Poznaniu. W 1965 roku uzyska dyplom Akademii Sztuk Piknych w Krakowie – Oddzia w Katowicach. Pracowa w poznaskiej Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Plasty-cznych jako asystent w Katedrze Grafiki, ktr nastpnie obj jako profesor kierujc ni do 1982 roku. W 1986 roku wyjecha do Niemiec, gdzie obj profesur na Akademii w Moguncji.


„Na wystawie artysta zaprezentuje m.in.'Otarze graficzne' - obiekty czce klasyczne techniki ze, zdawa by si mogo, zupenie obcymi tradycji grafiki materiaami, takimi jak metal, szko, kamie… Powstaj dwu-, trzy-, a nawet czteroskrzydowe kompozycje otarzowe. Jedne wrcz barokowe - bogate w detale i ozdobniki (…), inne z kolei pene surowej prostoty, ascetyczne w formie, monochromatyczne, o duym adunku ekspresji… (…) Oczywicie jego (Rybczyskiego) otarze nie s przedmiotami kultu w tradycyjnym pojciu, jakkolwiek ich podstawowa forma wywodzi si ze sztuki sakralnej. Niemniej skaniaj do kontemplacji i refleksji, gdy maj w sobie jak magiczn si, ktra sprawia, e przycigaj uwag, prowokuj do pootwierania skrzyde otarzowych i wnikania w gb obrazw utrwalonych w grafice*." Danuta Kuda - fragment ze wstpu do katalogu.


Jacek M. Rybczski


Jacek Rybczyski niczym czowiek renesansu jest uzdolniony wszechstronnie. Jest rysownikiem, malarzem, rzebiarzem, twrc magicznych przedmiotw, niezwykych instrumentw,” architektem krajobrazu” i reanimatorem zabytkowej architektury. Ponadto dowiadczonym pedagogiem i popularyzatorem kultury i zaoycielem tzw. Rzeczpospolitej Wapienniczej „Wapiennik askawy Kamie”- artystycznej enklawy.

Jacek M. Rybczski


Jacek M. Rybczski


Jacek_M_Rybcznski_Ksiazka


Jacek Rybczyski Otarz


Gwnym przedmiotem jego artystycznych zainteresowa jest grafika, za punktem wyjcia jest dla niego zawsze rysunek. Jako twrca innowacyjny, poszukuje nie tylko nowych rozwiza technologicznych, ale rwnie nowych motyww i tematw. Wanym rdem inspiracji jest dla Rybczyskiego natura i czowiek. Twrcz inwencj pobudzaj rwnie zwyczajne codzienne przedmioty, najlepiej eby byy „nadgryzione” przez zb czasu. Zwyka, wydawa by si mogo na pierwszy rzut oka rupieciarnia jest dla artysty prawdziw mekk pomysw.

Charakterystyczn cech jego grafik jest wysublimowana prostota i oszczdne operowanie rodkami wyrazu.
Wanym etapem jego twrczoci jest fascynacja chorgwi, flag lub sztandarem. Okres ten sta si doskonaym momentem dla wykorzystania nowych moliwoci grafiki. Podoem dla odbitki graficznej przesta by tylko papier, zacz wykorzystywa rwnie ptno oraz inne tworzywa podobne do tkaniny. Forma rwnie przybraa dosy abstrakcyjne ksztaty. Zacz „eksperymentowa” ze sposobem aranacji swoich dzie. Zawiesza je na linach, acuchach. Przez co nada grafice cakowicie nowy wymiar.

Kolejnym krokiem w jego artystycznym rozwoju byy tzw. ”otarze graficzne”, w ktrych czy klasyczn technik z nietuzinkowym materiaem , np. szkem, kamieniem, metalem. Mimo pozornej improwizacji Rybczyski jest twrc bardzo skrupulatnym i skupionym na detalu.

Twrczo jego ciko zaklasyfikowa lub mwic kolokwialnie zaszufladkowa, w jakim konkretnym nurcie lub kierunku artystycznym. W pocztkach swojej twrczoci lawirowa pomidzy refleksyjnym realizmem i ekspresjonistyczn grotesk. Pniej za wszed w krg sztuki metaforycznej. Naley rwnie podkreli, e pracowa w oderwaniu od wczesnej mody artystycznej, przez co wypracowa swj wasny styl i warsztat artystyczny.

Jacek Rybczyski jako twrca jest postaci zoon. Nie ulega podszeptom mody, czy te narzuconym sztywno reguom, przez co posiada swj swoisty, wyrazisty styl i niepowtarzaln aur twrcz, ktra wymyka si konkretnej konwencji artystycznej.
****
IV Oglnopolski Konkurs Malarski Triennale z Martw Natur — 31.03-13.05.2007.

Grand Prix: Janusz_Kokot
Wabrzyska Galeria Sztuki zaprasza dzieci i modzie do lat 19 do udziau w Oglno-polskim Konkursie Malarskim „Martwa natura”. Termin nadsyania prac 23.04.2007.

OGLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI DLA DZIECI I MODZIEY „MARTWA NATURA”

KOORDYNATOR:
Agnieszka Dworakowska,
Sp. ds. Owiatowych,
WGS BWA „Zamek Ksi”,
e-mail: aga.dworakowska@op.pl

ZADANIE:
wykonanie i nadesanie maksymalnie 2 prac w technice pastelu olejnego lub suchego.
W przypadku pastelu suchego, praca musi by zabezpieczona przed osypywaniem (naley spryska prace fiksatyw lub lakierem do wosw).
Prace nie mog przekracza wymiarw 50cm/70cm. W przypadku oprawy pracy w passepartoult rozmiar nie moe przekracza wymiarw 50cm/70cm wraz z passepartoult. Oprawa pracy w passepartoult nie jest konieczna. Na odwrocie prace musz by opisane CZYTELNIE: imi, nazwisko, kategoria wiekowa, adres, telefon kontaktowy, e-mail, nazwisko opiekuna/nauczyciela.

TERMIN REALIZACJI:
Marzec 2007 – ogoszenie konkursu
23.04.2007 – upywa termin nadsyania prac konkursowych, ostateczny termin wpynicia
24.04.-2007 - obrady jury konkursowego
26.04.2007 – uroczyste wrczenie nagrd i otwarcie wystawy pokonkursowej. Wystawa pokonkursowa, towarzyszy bdzie wystawie profesjonalnych artystw „IV Oglnopolski Konkurs Malarski Triennale z martw natur”.

UCZESTNICY:
I KATEGORIA WIEKOWA – dzieci w wieku przedszkolnym oraz kl. I-III
II KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie Szk Podstawowych kl. IV-VI
III KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie Szk Gimnazjalnych
IV KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie Szk Ponadgimnazjalnych do lat 19

Oceny prac dokona jury konkursowe powoane przez Organizatora, ktre dokona wyboru zwycizcw we wszystkich kategoriach wiekowych (I,II,III miejsce), wyrnienia oraz zakwalifikuje prace na wystaw pokonkursow.
Laureaci konkursu zostan powiadomieni o werdykcie jury konkursowego.
Wyniki konkursu zostan zamieszone na stronie internetowej Organizatora http://www.bwa.wao.pl

ZASTRZEENIA ORGANIZATORA:
Organizator nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia prac w czasie przesyki.
Prace, ktre nie speni wymogw regulaminowych nie bd oceniane.
Jury ma prawo wybory tylko jednej pracy z zestawu.
Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w materiaach reklamowych – promocja zadania.
Prace laureatw konkursu przejd na wasno Organizatora, pozostae prace naley odebra w cigu miesica od dnia otwarcia wystawy pokonkursowej.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZCYCH KONKURSU UDZIELA KOORDYNATOR ZADANIA TEL. 0607 800 571, aga.dworakowska@op.plWabrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Ksi”
Ul. Piastw lskich 1
58-306 Wabrzych
tel/fax. 074 840 58 09, 074 665 62 62
dyrektor@bwa.wao.pl


Przeczytany [5469] Dodaj komentarz


KOMENTARZE:
Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. Redakcja portalu Twoje Sudety nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii.

Redakcja portalu zastrzega, e w komentarzach i opiniach nie mog znale si treci reklamujce przedsibiorcw, ich dziaalno lub oferowane przez nich towary i usugi; nie mog si te znale treci zabronione przez prawo, wulgarne, obraliwie, naruszajce zasady wspycia spoecznego, naruszajce prawa Redakcji lub innych osb - w przypadku pojawienia sie takich opinii bd one przeredagowane, ich tre skrcona lub usunita.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Czy Zoty Pocig zostanie odkopany/znaleziony w Wabrzychu?
TAK
NIE
NIE WIEM
gosw: [66] opinii: [0]

Wiadomoci // region

:: Stae dla bezrobotnych po 30 roku ycia (RPO) - Nabr wnioskw
W zwizku z realizacj projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osb powyej 30 roku ycia pozostajcych bez pracy w powiecie wabrzyskim ziemskim i wabrzyskim grodzkim (VI)" Powiatowy Urzd Pracy w Wabrzychu zaprasza pracodawcw do organizacji stay dla 176 osb powyej 30 roku ycia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.
Nabr trwa bdzie od dnia 27.01.2020r. do dnia 15.05.2020r.

:: Ferie Zimowe w Starej Kopalni
Szukasz ciekawych zaj dla caej grupy podczas ferii zimowych? A moe chcesz wybra si na warsztaty ca rodzin lub chcesz zobaczy kopalni noc? Oferta ferii zimowych w Starej Kopalni w Wabrzychu to propozycja zarwno dla grup zorganizowanych, rodzin z dziemi, jak rwnie grupy przyjaci, wic kady znajdzie co dla siebie.

:: Stop Plastik! Przystp do akcji, ratuj rodowisko
Wabrzych jako pierwszy w Polsce wprowadzi cakowity zakaz uywania w instytucjach miejskich jednorazowych opakowa, naczy i sztucw z plastiku. Nie o popularno nam chodzio, nie o wygrany wycig, lecz niezwoczne podjcie walki z rujnujcym rodowisko zagroeniem. 500 lat trwa naturalny rozkad plastikowej butelki. W tym czasie plastik zatruwa organizmy ywe, ziemi i wod. Mimo to jego produkcja i zuycie ronie lawinowo. Musimy z tym skoczy dla dobra naszego i naszych dzieci!

:: Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury
Mio nam poinformowa, e Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Guszycy pozyskao grant w wysokoci 15 990 z na realizacj zadania pn. „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” w ramach projektu grantowego „Dbajmy o nasz lokaln kultur i dziedzictwo” realizowanego przez Lokaln Grup Dziaania „Partnerstwo Sowiogrskie”.

:: Czas na WOP
28 fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy powoli staje si faktem. Ju w najblisz niedziel 12 stycznia 2020 roku rozpocznie si najwiksza kwesta w Polsce. Orkiestra zagra nie tylko w tych wielkich miastach, ale rwnie bdzie obecna w mniejszych miejscowociach.


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Luty 2020
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
12
34 5 6789
10111213141516
17181920212223
242526272829


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - wesela Wabrzych - zarzdca nieruchomoci warszawa - ruszt do grilla