Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Sobota 16 Padziernika 2021 Imieniny: Ambroego, Florentyny, Gawa     os�b on-line [1]
R E P E R T U A R

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna


Kalendarium: Nie Przegap!


2006

Stycze
Luty
Marzec
Kwiecie
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpie
Wrzesie
Padziernik
Listopad
Grudzie


Padziernik 2005
  powrt
21.10
VIII Dolnolski Festiwal Nauki (Wabrzych - Zamek Ksi)
Miejsce: Wabrzych - Zamek Ksi
Organizator: ---

21 padziernika w Wabrzychu rozpocznie si VIII Dolnolski Festiwal Nauki. Odbywa si on bdzie pod patronatem Prezydenta Wabrzycha, Piotra Kruczkowskiego.
Dolnolski Festiwal Nauki jest imprez popularnonaukow, organizowan co roku w padzierniku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Jeleniej Grze, Wabrzychu, Zbkowicach lskich) przez wysze uczelnie, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz rodowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujcych si nauk, kultur, sztuk, ciekawymi zjawiskami otaczajcego nas wiata. W atrakcyjnej, zrozumiaej dla przecitnego odbiorcy formie prezentowane s naukowe osignicia. W zamierzeniach organizatorw Festiwal Nauki ma by wielk "piguk edukacyjn" - w krtkim czasie mona wysucha ciekawych wykadw, bra udzia w dyskusjach z uczonymi.
Festiwal Nauki to take sposb na integracj rodowiska naukowego wok promowania nauki, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej modziey. Do wsppracy w realizacji zapraszane s osobistoci regionu: artyci oraz osoby na stae zwizane ze wiatem nauki, sztuki, muzyki, literatury.
Wstp na wszystkie wykady jest bezpatny. Chtne zorganizowane grupy proszone s o dokonanie rezerwacji pod numerami telefonu – 66-55-309 lub 66-55-312 Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych Urzdu Miejskiego w Wabrzychu.
Zamieszczamy obszerny program Festiwalu.

PROGRAM FESTIWALU
21 – 26 padziernika

WYSTAWY STAE:

25-Lecie NSZZ „Solidarno” – Zamek Ksi

Bd to wystawy prezentujce fenomen “Solidarnoci” od momentu jej powstania przez okres stanu wojennego i dziaalnoci podziemnej. Bd to m.in. emblematy zwizku, nielegalne ulotki, plakaty, publikacje, powielacze i inne urzdzenia suce do ich produkcji. Istotn cz stanowi bd rwnie archiwalne zdjcia oddajce ducha tamtych czasw i dziaania Ludzi Solidarnoci.

„Represje wobec Kocioa Katolickiego na Dolnym lsku i Opolszczynie 1945 – 1989” - Zamek Ksi

Powstanie Instytutu Pamici Narodowej i przejcie przeze dokumentw znajdujcych si wczeniej w zasobach archiww sub specjalnych, stworzyo sposobno podjcia bada naukowych nad komunistycznymi represjami wobec Kocioa katolickiego w Polsce. Grupa historykw Oddziau IPN we Wrocawiu oraz Papieskiego Wydziau Teologicznego we Wrocawiu przystpia przed kilku miesicami do intensywnych prac badawczych nad zagadnieniem przeladowa Kocioa katolickiego po zakoczeniu II wojny wiatowej. Ich owocem bya zorganizowana w pierwszych dniach listopada - dziki yczliwemu zainteresowaniu i wsparciu Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza - konferencja naukowa i wystawa: "Represje wobec Kocioa katolickiego na Dolnym lsku i Opolszczynie 1945-1989".
Wystawa ma zobrazowa czas zmaga Kocioa katolickiego z komunistycznym system totalitarnym i pokaza metody, jakimi posugiwa si aparat pastwowy w stosunku do Kocioa i religii. Wadze komunistyczne traktoway Koci jako jednego z gwnych wrogw w budowie nowego spoeczestwa opartego na ideologii komunistycznej. Widoczne byo to w caym ogromnie zrnicowanym okresie lat 1945-1989. Zmieniay si tylko formy i metody represji: zatrzymania, przesuchania, inwigilacja, szykany, aresztowania i wyroki skazujce, wydalenie i przesiedlenia z diecezji i probostw, kary administracyjne, brutalna propaganda, laicyzacja, ingerencja w wewntrzne sprawy Kocioa i inne.

PLANETARIUM TORU – w Zamku KSI
Piotr Majewski i Jerzy Rafalski

„Marsz na Marsa” - multimedialny pokaz z wykadem – 22 i 23.X - 5 projekcji dziennie poczwszy od godz. 11.00, co godzin, s. kinowa
„Spacer po gwiadzistym niebie” z przewodnikiem i obserwacje wybranych obiektw za pomoc teleskopu – Dziedziniec Paradny Zamku Ksi, godz. 18.30 – 21.00 , 21-23.X.

Pitek, 21 padziernika

Wykad inauguracyjny
„Dobra i za nauka” – prof. Andrzej Wiszniewski
(elektroenergetyk, Instytut Energoelektryki, PW) godz. 10.00 Sala Witraowa, Ratusz

„Promy kosmiczne – wielbdy kosmosu” – mgr in. Wiesaw Wrblewski (inynier lotnictwa, Zakad Inynierii Lotnictwa, PW), wykad + film, godz. 10.00 - ZS Nr 2 , al. Wyzwolenia 34

„Leki tylko lecz...? Zastanw si, zanim signiesz po pigu?” – dr hab. Jadwiga Sooducho (chemik, Wydziaowy Zakad Chemii Bioorganicznej, PW), wykad, godz. 11.00 - ZS Nr 2 , al. Wyzwolenia 34
Koo Naukowe Studentw Chemii „Allin” – chemicy (Wydziaowy Zakad Chemii Bioorganicznej i Wydziaowy Zakad Chemii Organicznej, PW) – ZS Nr 2 , al. Wyzwolenia 34

„Bakterie przewodu pokarmowego – przyjaciele czy wrogowie” – lek. med. Dorota Ksidzyna (gastroenterolog, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, AM), godz.10.00 – Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny Politechniki Wrocawskiej w Wabrzychu, ul. A. Krajowej 78

„Astronomia Neutrinowa – nowe moliwoci „zagldania do wntrza gwiazd” – doc. dr Tadeusz Jarzbowski (astronom, byy pracownik Instytutu Astronomicznego, UW), godz. 11.00, Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny Politechniki Wrocawskiej w Wabrzychu, ul. A. Krajowej 78

„Ryzykowne zachowania seksualne modziey w Polsce” – mgr Wojciech Bolanowski ( seksuolog, AM ), godz.13.00, Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny Politechniki Wrocawskiej w Wabrzychu, ul. A. Krajowej 78

„Planeta Ziemia” – mgr Jerzy Speil (geofizyk, Instytut Geofizyki PAN ), godz. 14.00, Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny Politechniki Wrocawskiej w Wabrzychu, ul. A.Krajowej 78

„Jak organizm zwalcza zakaenia wirusowe?” – dr Elbieta Pajtasz-Piasecka (immunolog, Laboratorium Dowiadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, IITD) godz. 10.00, Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa, ul. Zamkowa 4 s. 104

„Czarny czy Zielony Trjkt? Przyroda Sudetw 20 lat po klsce ekologicznej – dr Piotr Jadczyk (biolog, Instytut Inynierii Ochrony rodowiska, PW) godz.11.00, Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa, ul. Zamkowa 4 s. 104

„Zjawiska optyczne w atmosferze ziemskiej” – dr Szymon Klein (fizyk, Instytut Fizyki Dowiadczalnej, UW), godz. 13.00, Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa, ul. Zamkowa 4 s. 104


22-26.X – KSIASKIE SPOTKANIA Z NAUK - zamek KSI

Sobota 22 padziernika

Aktywno sejsmiczna Ziemi (efekt tsunami – wydarzenia w Kaliningradzie, na Podhalu i Sumatrze w 2004r) - dr Pawe Wiejacz (Instytut Geofizyki, PAN W-wa) , wykad + zwiedzanie obserwatorium sejsmologicznego, - godz. 11.00, s. Konrada

„Muzyka sfer” – dr hab. J. Bcki (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa)- wykad, godz. 10.00, s. Konferencyjna

„Woda w Ukadzie Sonecznym” – dr M. Bcka, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 11.00, s. Konferencyjna

„Projekt MUPUS - czyli jak w Centrum Bada Kosmicznych zbudowano przyrzd do badania jdra komety dla misji ROSETA (ESA)” – dr M. Hond, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 12.00, s. Konferencyjna

„Tsunami w Ksiu – o tym co zmierzy klinometr hydrostatyczny w podziemiach Zamku Ksi” w dniu 26 grudnia 2004r.” – dr M. Kaczorowski, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 10.00, s. Konrada

„Anomalia klimatyczna El Nino” – dr hab. W. Kosek, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 13.00, s. Wystawowa

„ Wspczesna wiedza o ruchach kontynentw i ich powizaniach z trzsieniami Ziemi” – mgr K. Kraszewska, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 12.00, s. Konrada

„Kosmiczne echa trzsie Ziemi – projekt DEMETER” – mgr R. Wronowski, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 13.00, s. Konrada

„Ile planet ma Soce?” – dr K. Zikowski, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 11.00, s. Wystawowa

„GPS w nauce i turystyce” – mgr in. Marcin Zajc - (Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocawiu) - wykad, godz.10.00, s. Wystawowa


„Rola systemw informacji przestrzennej we wspczesnym wiecie” - dr in. Adam Michalski – (Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocawiu) - wykad, godz. 12.00, s. Wystawowa

Niedziela, 23 padziernika

Aktywno sejsmiczna Ziemi (efekt tsunami – wydarzenia w Kaliningradzie, na Podhalu i Sumatrze w 2004 r) - dr Pawe Wiejacz (Instytut Geofizyki, PAN W-wa), wykad + zwiedzanie obserwatorium sejsmologicznego, - godz.11.00, s. Konrada

„Muzyka sfer” – dr hab. J. Bcki (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 11.00, s. Konferencyjna

„Woda w Ukadzie Sonecznym” – dr M. Bcka, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 12.00, s. konferencyjna

„Projekt MUPUS - czyli jak w Centrum Bada Kosmicznych zbudowano przyrzd do badania jdra komety dla misji ROSETA (ESA)” – dr M. Hond, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 13.00, s. konferencyjna

„Tsunami w Ksiu – o tym co zmierzy klinometr hydrostatyczny w podziemiach Zamku Ksi w dniu 26 grudnia 2004r.” – dr M. Kaczorowski, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 12.00, s. Konrada

„Anomalia klimatyczna El Nino” – dr hab. W. Kosek, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 11.00, s. Wystawowa

„Wspczesna wiedza o ruchach kontynentw i ich powizaniach z trzsieniami Ziemi” – mgr K. Kraszewska, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 12.00, s. Wystawowa

„Kosmiczne echa trzsie Ziemi – projekt DEMETER” – mgr R. Wronowski, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 13.00, s. Konrada

„Ile planet ma Soce?” – dr K. Zikowski, (Centrum Bada Kosmicznych, PAN - W-wa) - wykad, godz. 13.00, s. Wystawowa

Poniedziaek, 24 padziernika

„System finansowania ochrony rodowiska na terenie Dolnego lska” – Jerzy Ignaszak, Zastpca Prezesa Zarzdu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu – wykad, godz.12.00, s. Wystawowa

„Europejskie formy rodzinne na przestrzeni wiekw – analiza porwnawcza” - Anna Pantera (centrum Europejskie Zamek Ksi) – wykad, godz. 11.00, s. Wystawowa

„Narody Europy versus nard europejski” – Artur Wylandowski (Ksiaski Instytut Naukowo – Badawczy) – wykad, godz. 14.00, s. Wystawowa

„Skaczca krlewna” – Teatr Lalki i Aktora w Wabrzychu, - spektakl dydaktyczny - zajcia logopedyczne – godz.10.00, s. Balowa

„O malowaniu w kratk” – dr Katarzyna Dymara (Uniwersytet Wrocawski)– wykad, Spotkania Matematyczne – godz. 13.00, s. Konrada

Jak czyta ikon – Micha Bogucki – godz. 12.00, s. BWA

Wtorek, 25 padziernika

„Paszczyzny komunikacji w Unii Europejskiej” – Leszek achmacki (Centrum Europejskie Zamek Ksi ) – wykad, godz.11.00, s. Wystawowa

„Rola sportu w procesie integracji spoeczestwa Ziemi Wabrzyskiej osiedlonego po II Wojnie wiatowej” – dr Kazimierz Niemierka (Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa) – wykad, godz. 13.00, s. Wystawowa

„May Frycek” - Spotkania z muzyk – Filharmonia Sudecka – bajka o maym Fryderyku Chopinie ilustrowana muzyk – godz. 10 ,s. Konrada

„Pokazy ukazujce czno czowieka z przyrod” – Krzysztof arkowski – godz. 10.00, BWA

„Bogactwo przyrody Sudetw wabrzyskich” - Krzysztof arkowski –godz. 12.00, BWA

roda, 26 padziernika

„Uwaga – przejcie graniczne” – dr Krzysztof Omiljanowski (Uniwersytet Wrocawski ) – Spotkania Matematyczne - wykad, godz. 12.00, s. Konrada

Sztuka konserwacji. Czy to jest sztuka? - Alicja Modecka – dyrektor BWA- wykad, godz. 11.00, s. BWA

Przykady dziaa konserwatorskich na terenie Delegatury Wabrzyskiej Wojewdzkiego Urzdu Ochrony Zabytkw – Barbara Obelinda – dyrektor Wabrzyskiego Oddziau Sub Konserwatorskich. – wykad, godz.13.00, s. BWA

Spotkania w szkoach

Publiczna Szkoa Podstawowa nr 15 w Wabrzychu (ul. Hirszfelda 1, 58-309 Wabrzych; tel. 841-51-89)

28 padziernika w godzinach 11.30 – 13.30

W programie Festiwalu:

PRELEKCJA:
„Ze znanymi po Wabrzychu przez wieki”;

PREZENTACJA:
„Multimedialna saga rodzinna czyli cieki prowadzce nas na Dolny lsk”;

WYSTAWY:
wystawa plastyczna "Ksi";
wystawa prac literackich "Wabrzych moje miasto";
wystawa prac projektowych z roku 2004/2005 „Jaki jestem”

WARSZTATY:
"W szkolnym warsztacie introligatorskim";

ZAJCIA:
Z informatyki „Ksiaskie legendy";
Hospitacja diagnozujca z zaj zintegrowanych w klasie III a;
z matematyki i przyrody „Skala naszych turystycznych osigni";
Rambit klas V (turniej wiedzy i sportu) „Na szlaku”.

Publiczna Szkoa Podstawowa nr 18 w Wabrzychu (ul. Grodzka 71, 58-314 Wabrzych; tel. 840-07-56)

25 padziernika

„Pokazy Przyrodnicze”

Publiczna Szkoa Podstawowa nr 20 w Wabrzychu (ul. Grota-Roweckiego 8, 58-309 Wabrzych; tel. 846-83-34)

20 padziernika godzina 18.00

W ramach Dolnolskiego Festiwalu Nauki odbdzie si Wernisa Malarstwa Mariusza Mikoajka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Wabrzychu

Publiczna Szkoa Podstawowa nr 28 w Wabrzychu (al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wabrzych; tel. 842-36-92)

21 padziernika, godzina 13.00 – 16.00

IV Szkolny Festiwal Nauki
„Dziwny jest ten wiat – spotkanie z bionik”

Rozpoczcie festiwalu.
Wykad inauguracyjny „wiat pszcz”- przedstawiciel koa pszczelarzy.
Prezentacja multimedialna „Bionika”.
Prezentacja teatralna pt „Przygody Kubusia Puchatka” – uczniowie klas II.
Warsztaty dla uczniw:
warsztaty muzyczne „Posuchajmy dwikw w wiecie zwierzt” – Anna Golczak
warsztaty przyrodnicze „W krlestwie owadw” – Anna Dolata
warsztaty literackie „Sowa maj magiczn moc” – Beata Szczudowska
warsztaty ortograficzne „Pszczoa, uk i chrabszcz –owadoortografia” – Edyta Bober
warsztaty jzykowe „Noises that animals make” – Bogumia Grzegorska
warsztaty jzykowe „A Little Bee – maa pszczka” – Stanisawa Krcisz-Kaczur
warsztaty plastyczne „Podgldajc wiat owadw” – Agnieszka Mazur, Beata Detyna-Bujak
warsztaty matematyczne „Plaster miodu” – Aldona Kaczmarczyk
warsztaty matematyczno- informatyczne „Komputerowy ul” – Piotr Perkowski
warsztaty plastyczno-techniczne „Model pszczoy” – Elbieta Orzechowska
Degustacja miodu.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 (ul. 11-go Listopada 76, 58-302 Wabrzych; tel. 84-765-08)


22 padziernika 2005 r. (sobota) od godziny 10.00 do 12.45 sala 409

od 10.00 do 10.45 – I grupa
od 11.00 do 11.45 – II grupa
od 12.00 do 12.45 – III grupa (uczniowie PG 2)

I Magiczna chemia

dowiadczenia chemiczne dotyczce:
waciwoci gazw
waciwoci kwasw, wodorotlenkw
zwizki organiczne w naszym poywieniu

II Midzy nami fizykami

dowiadczenia z:
elektrostatyki
hydrostatyki
si w przyrodzie
obwodu prdu elektrycznego

III Turniej szachowy

IV Rozwizywanie nietypowych zada matematycznych.

Na pokazy fizyki i chemii zapraszamy grupy 20 osobowe. Na turniej szachowy grup 16 osobow, na rozwizywanie nietypowych zada matematycznych grup 12 osobow.

Publiczne Gimnazjum Nr 3 (ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wabrzych; tel. 84-236-59)

TERMIN:
dla zaproszonych uczniw: 21 padziernika wedug podanego harmonogramu dla uczniw PG 3: 22 padziernika

Uczestnicy: uczniowie zainteresowanych gimnazjw miasta i powiatu po wczeniejszym zgoszeniu

Harmonogram dziaa na dzie 21 padziernika

Uroczyste powitanie goci – godzina 9.00 – sala gimnastyczna

TECHNIKA - „Technologie, ktre zmieniaj nasze ycie” - Szczepan Dbowski – sala gimnastyczna – godzina 9.15 – 10.30
Poczstunek – 10.30 – 11.00

Zajcia pokazowe, warsztaty 11.00
HISTORIA – 'Wrd bogw i bohaterw greckich” - Krystyna Kot – sala nr 17
JZYK POLSKI i CHEMIA – 'Wodny wiat” - Ewa Wasilewska , Edyta Radomska – sala nr 24
HISTORIA i GEOGRAFIA - „Historia odkry geograficznych” - Beata Hajdasz, Robert Lewandowski – sala nr 18
FIZYKA - „Atom” - Agata Gaek – sala nr 19

Publiczne Gimnazjum Nr 5 (ul. Wakowicza 13, 58-304 Wabrzych; tel. 848-19-19)

24 padziernika

Zajcia w ramach Dolnolskiego Festiwalu Nauki :„Nauczanie w XXI wieku”

godzina 12.45
przywitanie goci

godzina 12.55
Gry matematyczne – prowadzce: nauczycielki matematyki mgr Izabella Woliska, mgr Alicja Krupa, mgr in. Dorota Grocholska
„My poligloci” - prowadzce: nauczycielka jzyka angielskiego Pani Monika Bachusz – lazisk i jzyka niemieckiego mgr Ewa Tomczyk
Ukad soneczny – prowadzce: nauczycielka fizyki mgr Julita Grecka i nauczyciel geografii mgr Justyna Kozik
Multimedialna lekcja historii – prowadzce: nauczycielki historii mgr Jadwiga Spera i mgr Magorzata Belerzewska

Publiczne Gimnazjum Nr 7 (ul. Grodzka 71, 58-316 Wabrzych; tel. 664-94-99)

haso przewodnie: I TY MOESZ ZOSTA OLIMPIJCZYKIEM

TERMIN:
dla zaproszonych uczniw: 24 padziernika wedug podanego harmonogramu
dla uczniw PG 7: 24, 25 padziernika

Uczestnicy: uczniowie zainteresowanych gimnazjw miasta i powiatu po wczeniejszym zgoszeniu

Harmonogram dziaa na 24 padziernika

Uroczyste powitanie goci – godzina 9.00 – FORUM SZKOY
„Idea olimpijska od staroytnoci do wspczesnoci” - rys historyczny – godzina 9.15 – FORUM
Spotkanie z olimpijczykiem: „Moje wspomnienia z olimpiady” - odpowiedzialni J. Grska, A. Grski – godzina 9.30 – 10.00

Warsztaty:
„Czy ja te mog zosta sportowcem? - okrelenie wasnych predyspozycji do uprawiania danej dyscypliny sportowej” – prowadzcy: p. Joanna Grska, p. Adrian Grski, sala 117
„Sukces za wszelka cen? - Czy warto stosowa rodki dopingujce w sporcie?” - prowadzcy: p. Jolanta Staszaek, p. Macin Chyciski, sala 102
„Healty lifestyle – dyskusja nt. form spdzania wolnego czasu. Ukadanie menu dla sportowcw” - prowadzcy: p. Agnieszka Peechata, p. Mariusz Gancarz – sala 109
„Sport w wyobrani ucznia PG Nr 7” - wystawa prac plastyczno – literackich uczniw PG Nr 7 – forum szkoy – 11.05 – 11.20
Poczstunek dla goci - 11.25 – 11.40 – sala 219
Pokaz taca gimnastycznego oraz nauka „taca francuskiego” - 11.45 – 12.15
Uroczyste poegnanie goci – 12.30

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w zajciach w szkoach proszone s o wczeniejsze zgoszenie i zapisanie na zajcia.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Co sdzisz o obostrzeniach w zwizku z ogoszon pandemi?
S przesadne, a takiego wielkiego zagroenia przecie nie ma 100.00%
Uwaam, e wprowadzone przepisy s uzasadnione i kady powinien si do nich stosowa 0.00%
Nie mam zdania0.00%

Wiadomoci // region

:: Legendy Zamku Grodno w odcinkach. Czytajcie, zapamitujcie i zdobdcie wydanie ksikowe!
Przedstawiamy kolejn Legend Zamku Grodno, a w niej opowie „Jak trzech starcw uratowao zamek”.

:: Kolejna rowerowa inwestycja w Jedlinie-Zdroju
W Jedlinie-Zdroju otwarto kolejn, blisko trzykilometrow tras single track. To kolejna inwestycja w ramach „Rowerowej 500”, czyli inicjatywy czcej gminy Jedlina-Zdrj, Guszyca i Walim.

:: Bieg tropem wilczym za nami
Kolejna, dziewita ju edycja oglnopolskiego projektu prowadzonego przez Fundacj Wolno i Demokracja pod nazw „Tropem wilczym. Bieg Pamici onierzy Wykltych” odbya si take w Guszycy. Trasa tegorocznego, ponad czterokilometrowego biegu zakoczya si w jednym z najurokliwszych miejsc na terenie Gminy Guszyca – przy nieczynnym kamienioomie Kamyki w Guszycy Grnej.

:: Wygrany meczw miecie partnerskim Boguszowa-Gorc
W dniu 7 sierpnia br. mieszkacy Boguszowa-Gorc wzili udzia w meczu rozegranym w miecie partnerskim Boguszowa-Gorc - Smiicach w Czechach.

:: Zaproszenie na XIV Transgraniczne Targi Pracy dla Pracodawcw
Zapraszamy do udziau w XIV Transgranicznych Targach Pracy organizowanych przez Dolnolski Wojewdzki Urzd Pracy, ktre odbd si 23 wrzenia 2021r. (czwartek).


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Padziernik 2021
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
1 23
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - zarzdca nieruchomoci warszawa - ruszt do grilla - Chawa sodzona ksylitolem