Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Czwartek 1 Grudnia 2022 Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza     os�b on-line [1]


Muflony - Ovis mussimon - to stadne stworzenia; razem trzymaj si szczeglnie samice i mode. Na zdjciu mody muflon w otoczeniu swojej mamy i licznych "ciotek" w Ksiaskim Parku Krajobrazowym.
fot. M. Szafirski

infoEXPRESS

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna
19 Padziernika 2022, 12:41 | Rżniste

Dzikie zwierzta pod domami. Jak reagowa?

Bezniena zima niewiele zmienia, suby miejskie wci otrzymuj wiele zgosze o dzikich zwierztach, podchodzcych do domw. Co zrobi w takiej sytuacji? A czego nie robi?

Temat ten by przedmiotem wielu spotka w Centrum Zarzdzania Kryzysowego w Jeleniej Grze. Czste wizyty dzikich zwierzt w zurbanizowanym terenie s na og nastpstwem ludzkiego dziaania. Wiele gatunkw zaadaptowao si do nowych warunkw ycia w pobliu naszych domw, czego skutkiem jest wzrost ich liczebnoci. Sami niejako zapraszamy zwierzta, zostawiajc np. resztki jedzenia przed domem, bd przy pojemniku na odpady. Wiele osb wybudowao domy na terenach dotd niezamieszkaych, ktre stanowiy naturalne korytarze migracyjne zwierzt. Roman Rpaa z Karkonoskiego Parku Narodowego zwrci uwag na fakt, e wiele dawnych terenw rolniczych jest zaniedbanych, pozarastanych. – A to idealne miejsce do ycia zwierzyny – doda podczas jednego ze spotka.

Niestety, coraz czciej zdarza si, e kto znajdzie w ogrodzie konajce lub pade zwierz, np. sarn albo dzika. Naczelnik Wydziau Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego przyznaje, e otrzymuje wiele telefonw z pytaniami, czy jest to niebezpieczne albo, czy te zwierzta przenosz choroby, ktrymi moemy si zarazi?

Powiatowy inspektor weterynarii Teresa Parys uspokaja, e od lat 90-tych na naszym terenie nie odnotowano przypadku wcieklizny – gwnej choroby zakanej, przenoszonej przez zwierzyn. Dzieje si tak od momentu, gdy wprowadzono regularne szczepienia lisw.


Przestrzegajmy podstawowych zasad zwierzco-ludzkiego savoir-vivr’u:


WOKӣ DOMU


1. JEELI STANIESZ „OKO W OKO” Z DZIKIM ZWIERZCIEM:

• upewnij si, e nie odcinasz zwierzciu jedynej drogi ucieczki (gdyby tak si stao zwierz na pewno zaatakuje),

• nie wykonuj gwatownych ruchw, zacznij si powoli wycofywa,

• nie patrz zwierzciu w oczy (to w wiecie zwierzt oznacza wyzwanie do walki),

• nie umiechaj si uspokajajco (pokazywanie zbw oznacza przegld uzbrojenia i zapowied rychlej walki),

• bd spokojny i nie bj si (zwierz wyczuwa strach),

• jeeli zwierz ruszy bd ruszyo ju do ataku masz dwie moliwoci: walk lub ucieczk – jeli zdecydujesz si na walk, moesz gono krzycze i zdecydowanie ruszy na zwierz – moe zrezygnuje, ale nie mona mie pewnoci.


2. ZWIERZTA, KTRE DZIWNIE SI ZACHOWUJ, MOG BY CHORE LUB RANNE:

Gdy zauwaysz podejrzanie zachowujce si zwierzta, np. nie uciekaj przed czowiekiem, lub maj trudnoci z poruszaniem, widoczne obraenia, krew – powiadom o tym Policj, Stra Miejsk lub Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego. Jeli zostae ugryziony - natychmiast zgo si do lekarza !!!


3. NIE DOKARMIAJ DZIKICH ZWIERZT!!!

Zbdne, niehandlowe pody rolne oddaj lenikom. Dokarmianie, wyrzucanie resztek pokarmw na pola, ki i trawniki lub do niezabezpieczonych mietnikw zachca dzikie zwierzta do penetrowania zabudowa. Pozostawione w skrzynkach pody rolne, obecno pdrakw i drutowcw w sadzie lub trawnikach take stanowi wabik dla zwierzyny a szczeglnie dzikw. Ich przysmaki to kukurydza, ziarna zb, ziemniaki i odzie.


4. WYKASZAJ UGORY, ZWASZCZA PRZY ZBIORNIKACH I CIEKACH WODNYCH.

Wysokie chwasty stanowi wietne schronienie - zazwyczaj to wanie przez tereny ugorw dziki podchodz do siedzib ludzkich.

Dziki przewanie nie atakuj bez ostrzeenia. Gdy wejdziesz na ich teren, ustawi si w lini i zaczn wydawa charakterystyczny dwik w Twoim kierunku – to dla Ciebie ostrzeenie.

Odyniec jest bardzo niebezpieczny tylko wtedy, gdy jest zraniony (np. podczas polowania). Od koca marca do pocztku jesieni naley uwaa na lochy pilnujce warchlakw – bywaj bardzo niebezpieczne, przeczulone jak kada matka na punkcie bezpieczestwa swoich dzieci. Jeeli zobaczysz pasiastego prosiaczka lub usyszysz cienkie kwiczenie – lepiej si oddal! Locha z maymi wycofa si, jeli tylko bdzie miaa gdzie i kiedy.

Jeli spotkasz dzika lub inne dzikie zwierze w pobliu zabudowa mieszkalnych i uznasz, e stanowi zagroenie – SPOKOJNIE SI ODDAL I ZAWIADOM:

Policj lub Stra Miejsk lub Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Gry.


W LESIE, NA CE, POLANIE


5. JAK ZABEZPIECZY SI PRZED MIJ?

Na mij zygzakowat moemy si natkn przede wszystkim w podmokych fragmentach lasw, pord rumowisk skalnych, na wilgotnych kach, torfowiskach, obrzeach bagien i na zrbach. Lubi miejsca dobrze nawietlone. Moemy spotka j np. na rodku lenej cieki, gdzie wygrzewajc si ma nieco upion czujno. Zaniepokojona naszymi krokami, zazwyczaj szybko znika w pobliskiej kryjwce: norze, wykrocie bd w stercie kamieni. Czasami jednak, gdy przezorno i szybko j zawiedzie, prbuje odstraszy potencjalnego napastnika. Zwija swoje ciao, unosi gow i gono syczy. Naley wtedy zachowa dystans co najmniej jednego metra, nie wykonywa gwatownych ruchw i nie drani jej. Wtedy mija nas nie zaatakuje, a my moemy spokojnie wycofa si i unikn ukszenia.


6. MARTWE ZWIERZ. CO ROBI?

Jeli znajdziemy w lesie pade zwierz lub nawet jego cz, niezalenie od tego czy jest to zwierz domowe czy dzikie, nie wolno go dotyka ani tym bardziej zabiera.

Trzeba powiadomi urzd gminy, a nastpnie nadlenictwo; ewentualnie policj, jeli jest ju wieczr. Lenicy sprawdz take przyczyn mierci zwierzcia i - w razie potrzeby - zawiadomi inne suby, np. inspekcj weterynaryjn.


7. RANNE ZWIERZ. CO ROBI?

Napotykajc ranne zwierz w lesie pomocy mona szuka u lenikw i czonkw Polskiego Zwizku owieckiego, ktrych zobowizuj do tego przepisy.

Lenicy oczywicie chtnie doradz, jak zachowa si przy zetkniciu z rannym zwierzciem oraz pomog w nawizaniu kontaktu z gminnymi urzdnikami i weterynarzami.

8. MODE ZWIERZ, KTRE WYGLDA NA PORZUCONE PRZEZ MATK. CO ROBI?

Prawie wszystkie zgoszone wypadki znalezienia w lesie, na polanie, ce… „porzuconego" modego zwierzcia to faszywy alarm. Nie naley zbytnio zblia si do takich zwierzt, dotyka ich i pod adnym pozorem zabiera ich z lasu. Pozostawianie modych zwierzt samych, np. zajcy, saren czy dzikw, to nie brak dbaoci o potomstwo ze strony rodzicw, ale wrcz przeciwnie - objaw troski o ich byt. To wypracowana przez zwierzta strategia przetrwania: mode zwierz nie wydziela intensywnego zapachu, wic nie wyczuj go drapieniki, mao si porusza i ma maskujce ubarwienie, co zapewnia mu ochron. Ciga obecno dorosych zwierzt w pobliu zagraa modym i ciga uwag drapienikw. Matka dyskretnie obserwuje mode, a zblia si do nich tylko na czas karmienia.

Zabierajc z lasu maego zwierzaka na oczach matki wyrzdzamy im wielk krzywd. Takie „uratowane" zwierz w zasadzie nie ma szans na wychowanie wrd ludzi i powrt do naturalnego rodowiska.


9. KUSOWNICZE WNYKI. CO ROBI?

Wnyk to narzdzie kusownicze w ksztacie ptli z drutu lub stalowej linki. Umieszczane s na ziemi lub na wysokoci gowy zwierzcia i przyczepione do pniaka drzewa lub specjalnie wbitego palika. Zakadane s z reguy grupowo po kilka, a nawet kilkadziesit na przesmykach, ktrymi porusza si zwierzyna. Stanowi take zagroenie dla ludzi, szczeglnie zim, gdy maskuje je nieg. W przypadku ich znalezienia naley niezwocznie zawiadomi lenikw lub policj. Nie naley samodzielnie zdejmowa, ani zabiera ze sob wnykw, ale zapamita lub dobrze oznaczy miejsce ich znalezienia (w naszym kraju nawet posiadanie wnykw jest karalne!). Mona ostronie zacign ptl, aby unieszkodliwi niebezpieczny wnyk do czasu przybycia odpowiednich sub.


10. CO ROBI GDY NATRAFIMY NA AGRESYWNE ZWIERZ?

Spotykajc w lesie agresywne zwierz starajcie si jak najszybciej oddali na bezpieczn odlego. Zdrowe lene zwierzta najczciej same unikaj spotkania z ludmi, a w lesie musimy unika tylko tych, ktre nas si nie boj. Zwierzta s nieprzewidywalne w czasie godw i wtedy gdy s ranne. Podobnie moe by, gdy zaskoczymy matk z modymi w sytuacji, gdy nie moe szybko uciec. Wtedy nawet sympatyczna i pochliwa sarna bronica swojego kolcia potrafi atakowa czowieka ostrymi raciczkami. Spotkania z dziwnie zachowujcymi si zwierztami najlepiej zgosi lenikom.


Z A P A M I T A J !!!

Jeeli w Twojej okolicy mona spotka dzikie zwierzta m.in. jak sarny, dziki, wilki, lisy, jee, kaczki itp., to:

- naley unika dotykania nieznanych zwierzt,

- naley unika wypuszczania psw poza ogrodzenie wasnej posesji lub dziaki,

- naley ogrodzi wasny teren i zadba o czysto i schludne utrzymanie zieleni,

- starannie zabezpiecza mietniki i nie zostawia resztek poywienia na zewntrzP R Z E S T R Z E G A J !!!

Jeli jeste rodzicem, babci, dziadkiem, starszym rodzestwem, cioci, wujkiem itp.– to daj dobry przykad – szanuj zwierzta. S one tak sam czci ekosystemu jak czowiek. Nie przeszkadzaj im y. Przestrzegaj zasad zdrowego rozsdku, zasad bezpieczestwa i przepisw ustaw o ochronie zwierzt, o ochronie przyrody, itp.

Jeli posiadasz zwierz domowe - przestrzegaj obowizkw osb utrzymujcych zwierzta domowe, majcych na celu ochron przed zagroeniem lub uciliwoci dla ludzi i innych zwierzt (w tym dzikich) oraz przed zanieczyszczeniem terenw przeznaczonych do wsplnego uytku, wynikajcych m.in. z zapisw „Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Jeleniej Gry”. Psy wyprowadzaj zawsze na smyczy!!!

A idc do lasu, na k, polan czy w gry – pamitaj, e to Ty jeste gociem, wic tak si zachowuj. Zabierz ze sob wszystko co tam wniose, nie niszcz rolin, gniazd, nie strasz, nie posz, nie dranij i nie zabijaj zwierzt. Nie mie.

rdo: jeleniagora.pl


Przeczytany [217] Dodaj komentarz


KOMENTARZE:
Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. Redakcja portalu Twoje Sudety nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii.

Redakcja portalu zastrzega, e w komentarzach i opiniach nie mog znale si treci reklamujce przedsibiorcw, ich dziaalno lub oferowane przez nich towary i usugi; nie mog si te znale treci zabronione przez prawo, wulgarne, obraliwie, naruszajce zasady wspycia spoecznego, naruszajce prawa Redakcji lub innych osb - w przypadku pojawienia sie takich opinii bd one przeredagowane, ich tre skrcona lub usunita.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Co sdzisz o obostrzeniach w zwizku z ogoszon pandemi?
S przesadne, a takiego wielkiego zagroenia przecie nie ma 100.00%
Uwaam, e wprowadzone przepisy s uzasadnione i kady powinien si do nich stosowa 0.00%
Nie mam zdania0.00%

Wiadomoci // region

:: Karpacz ponownie liderem Zrwnowaonego Rozwoju JST
Z dum informujemy, e Karpacz po raz kolejny znalaz si na podium dorocznego Rankingu Zrwnowaonego Rozwoju Jednostek Samorzdu Terytorialnego. Gmina zdobya I miejsce w Rankingu Zrwnowaonego Rozwoju Jednostek Samorzdu Terytorialnego 2022 w kategorii Gmina Miejska.

:: 100 lat Profesora Domosawskiego
Sto lat ycia to szmat czasu, a sto lat wyjtkowo pracowitego ycia, penego sukcesw, satysfakcji, zawodowych spenie zdarza si niezwykle rzadko.

:: Otwarto wiadukt w Boguszowie-Gorcach
W Boguszowie-Gorcach z udziaem Wicemarszaka Wojewdztwa Dolnolskiego Grzegorza Macko, Burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwi Dbrowsk oraz z pozostaymi gomi dokonano symbolicznego odbioru wiaduktu na ul. Krakowskiej.

:: Najpikniejsza wie dolnolska
Zakoczya si kolejna edycja konkursu „Pikna Wie Dolnolska” zorganizowanego przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego. W tym roku wsie na Dolnym lsku po raz czternasty udowodniy, e nie tylko s miejscami penymi folkloru i tradycji, ale rwnie potrafi wsplnie dziaa i dzieli si kreatywnoci. Wyniki konkursu zaprezentowa dzi wicemarszaek Grzegorz Macko. W spotkaniu uczestniczyli take Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kodzkiej oraz Grzegorz Sudu, Dyrektor Departamentu Obszarw Wiejskich i Zasobw Naturalnych w urzdzie marszakowskim.

:: Sudeckie Krysztay - Jedlina-Zdrj nagrodzona
W dniu 4 padziernika br. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach, odbya si IX gala Plebiscytu Gospodarczego „Sudeckie krysztay, podczas ktrej wrczono statuetki w szeciu kategoriach.


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Grudzie 2022
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - zarzdca nieruchomoci warszawa - wiece z wosku pszczelego - ceramika Bolesawiec kropka