Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Czwartek 2 Lutego 2023 Imieniny: Kornela, Marii, Mirosawy     os�b on-line [1]


Jest jeszcze wczenie rano. W okolicy Mieroszowa dostrzegam zaktek, ktremu trudno si oprze. Tym bardziej jeli ma si ze sob wiernego przyjaciela-aparat :)
fot. I. Zdziebko

infoEXPRESS

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna
25 Listopada 2022, 12:36 | Gospodarka

Przypomnienie o moliwoci skadania propozycji przedsiwzi rewitalizacyjnych

Przypomnienie o moliwoci skadania propozycji przedsiwzi rewitalizacyjnych

Szanowni Pastwo,

w zwizku z realizacj Uchway nr LVII/612/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 wrzenia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Karpacz oraz rozpoczciem prac zwizanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 – 2030 przypominamy o moliwoci skadania propozycji przedsiwzi rewitalizacyjnych, ktre zostan umieszczone w GPR. Dokument ten ma za zadanie okreli m. in. priorytetowe dziaania zmierzajce do poprawy jakoci ycia na terenach gminy wymagajcych szczeglnego wsparcia, w tym zawiera list planowanych podstawowych przedsiwzi rewitalizacyjnych.

Propozycje przedsiwzi rewitalizacyjnych mona bdzie zgasza w terminie do 30 listopada 2022 r.

Co do zasady przedsiwzicia rewitalizacyjne powinny by zlokalizowane na obszarze objtym rewitalizacj. Poza obszarem rewitalizowanym mog by realizowane projekty, wycznie jeeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy spoeczne skierowane na aktywizacj zawodow mieszkacw obszaru rewitalizacji. W takim wypadku naley przedstawi szczegowe uzasadnienie.

Obszar objty rewitalizacj to:

Podobszar Rewitalizacji 1 (OR1) wyznaczony w centralnej czci miasta obejmuje 11 ulic, w tym: Adama Mickiewicza, Doln, Konstytucji 3 Maja, Kocieln, czn, Nad omnic, Obrocw Pokoju, Ogrodnicz, Parkow, Ryback. Niektre z powyszych ulic zostay wczone do obszaru rewitalizacji tylko czciowo. Elementem tego podobszaru jest rwnie Zbiornik omnica oraz Park przy Zaporze na omnicy, a take kompleks leny na Grze Pohulanka pomidzy ulic Woln i Obrocw Pokoju, czyli dwoma ulicami charakteryzujcymi si szczegln koncentracj negatywnych zjawisk. Wskazane powyej tereny maj istotne znaczenie dla rozwoju Gminy, a niestety charakteryzuj si postpujc degradacj przestrzenn.

Podobszar Rewitalizacji 2 (OR2), zlokalizowany w pnocnej czci miasta, obejmuje 7 ulic, w tym: Boczn, Kolejow, Kowarsk, Myliwsk, Przemysow, Wielkopolsk oraz Wiosenn. Do podobszaru OR2 zosta wczony fragment ulicy Myliwskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do witokrzyskiej.

Uchwa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z zacznikami przedstawiajcymi szczegowy przebieg granic obszarw rewitalizacji mona pobra ze strony:

bip.karpacz.pl/uchwala/11416/uchwala-nr-lvii-612-22.

Aby zgosi przedsiwzicie naley wej na stron https://karpacz-projekty.webankieta.pl/
i przystpi do wypeniania formularza. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczeglnych polach formularza.

W przypadku pyta i problemw zwizanych ze zgaszaniem projektw pytania mona kierowa telefonicznie na numer (+48) 510-772-529 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za porednictwem e-maila na adres k.jarmula@efficon.pl

Przedsiwzicia, ktre zostan zgoszone w terminie bd analizowane w zakresie ich kwalifikowalnoci do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedsiwzicia, ktre pozytywnie przejd proces weryfikacji zostan umieszczone na licie przedsiwzi w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na licie nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizacj,
a oznacza umoliwienie ubiegania si o dotacj w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujce rodkami.

rdo: karpacz.pl


Przeczytany [227] Dodaj komentarz


KOMENTARZE:
Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. Redakcja portalu Twoje Sudety nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii.

Redakcja portalu zastrzega, e w komentarzach i opiniach nie mog znale si treci reklamujce przedsibiorcw, ich dziaalno lub oferowane przez nich towary i usugi; nie mog si te znale treci zabronione przez prawo, wulgarne, obraliwie, naruszajce zasady wspycia spoecznego, naruszajce prawa Redakcji lub innych osb - w przypadku pojawienia sie takich opinii bd one przeredagowane, ich tre skrcona lub usunita.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Co sdzisz o obostrzeniach w zwizku z ogoszon pandemi?
S przesadne, a takiego wielkiego zagroenia przecie nie ma 100.00%
Uwaam, e wprowadzone przepisy s uzasadnione i kady powinien si do nich stosowa 0.00%
Nie mam zdania0.00%

Wiadomoci // region

:: DIORA - kolebka polskiej elektroniki
Wystawa staa powicona Zakadom Radiowym Diora w Muzeum Miejskim Dzieroniowa zostanie zmodernizowana. Placwka otrzymaa dofinansowanie w wysokoci 171 399,80 z na realizacj zadania pn. „DIORA – kolebka polskiej elektroniki”.

:: Ceramiczna przygoda ze sztuk
Jak wyglda zawd garncarza i na czym polega? Jak wasnymi rkami wykona ceramiczn miseczk, figurk, kafel? Jak wydoby z gliny faktur i przygotowa j do wypalania oraz szkliwienia?

:: Jak wygra Brexit? - webinar 18 stycznia 2023r., g. 10.00
Brexit jest kluczem do wejcia na ciek przyspieszonego rozwoju Twojej firmy. Dlaczego? Po 2016 roku wielu midzynarodowych dostawcw ograniczyo lub zawiesio swoj wspprac z partnerami z UK. Po dzi dzie 7 gospodarka wiata mierzy si z konsekwencjami zerwanych acuchw dostaw. W efekcie powstaa luka, ktr Twoja firma, ze swoj ofert, moe wypeni. WSSE wraz z partnerami chce zapewni Twojej firmie niezbdne narzdzia oraz wiedz, by wykorzystaa t niepowtarzaln okazj do przyspieszenia swojego rozwoju.

:: Program Cyfrowa Gmina w Guszycy
Gmina Guszyca zrealizowaa program "Cyfrowa Gmina" wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program Opreacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

:: Szkoa Lena w Bielawie
W Bielawie funkcjonuje od roku 2010 Szkoa Lena, jest to terenowy orodek edukacyjny, znajdujcy si w bezporednim ssiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gr Europy - Gr Sowich. Placwka ma na celu promowanie wrd modych ludzi postaw proekologicznych i stanowi element opracowanej przez miasto strategii edukacji ekologicznej.


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Luty 2023
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - zarzdca nieruchomoci warszawa - wiece z wosku pszczelego - ceramika Bolesawiec kropka