Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Pitek 19 Kwietnia 2024 Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa     os�b on-line [1]


Oczennicowate motyle grskie wystpuj w Sudetach w wielu odmianach. Rnice te polegaj gwnie na wzorach na skrzydach.
fot. M. Szafirski

infoEXPRESS

poznaj SUDETY

wstecz strona gwna
25 Listopada 2022, 12:36 | Gospodarka

Przypomnienie o moliwoci skadania propozycji przedsiwzi rewitalizacyjnych

Przypomnienie o moliwoci skadania propozycji przedsiwzi rewitalizacyjnych

Szanowni Pastwo,

w zwizku z realizacj Uchway nr LVII/612/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 wrzenia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Karpacz oraz rozpoczciem prac zwizanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 – 2030 przypominamy o moliwoci skadania propozycji przedsiwzi rewitalizacyjnych, ktre zostan umieszczone w GPR. Dokument ten ma za zadanie okreli m. in. priorytetowe dziaania zmierzajce do poprawy jakoci ycia na terenach gminy wymagajcych szczeglnego wsparcia, w tym zawiera list planowanych podstawowych przedsiwzi rewitalizacyjnych.

Propozycje przedsiwzi rewitalizacyjnych mona bdzie zgasza w terminie do 30 listopada 2022 r.

Co do zasady przedsiwzicia rewitalizacyjne powinny by zlokalizowane na obszarze objtym rewitalizacj. Poza obszarem rewitalizowanym mog by realizowane projekty, wycznie jeeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy spoeczne skierowane na aktywizacj zawodow mieszkacw obszaru rewitalizacji. W takim wypadku naley przedstawi szczegowe uzasadnienie.

Obszar objty rewitalizacj to:

Podobszar Rewitalizacji 1 (OR1) wyznaczony w centralnej czci miasta obejmuje 11 ulic, w tym: Adama Mickiewicza, Doln, Konstytucji 3 Maja, Kocieln, czn, Nad omnic, Obrocw Pokoju, Ogrodnicz, Parkow, Ryback. Niektre z powyszych ulic zostay wczone do obszaru rewitalizacji tylko czciowo. Elementem tego podobszaru jest rwnie Zbiornik omnica oraz Park przy Zaporze na omnicy, a take kompleks leny na Grze Pohulanka pomidzy ulic Woln i Obrocw Pokoju, czyli dwoma ulicami charakteryzujcymi si szczegln koncentracj negatywnych zjawisk. Wskazane powyej tereny maj istotne znaczenie dla rozwoju Gminy, a niestety charakteryzuj si postpujc degradacj przestrzenn.

Podobszar Rewitalizacji 2 (OR2), zlokalizowany w pnocnej czci miasta, obejmuje 7 ulic, w tym: Boczn, Kolejow, Kowarsk, Myliwsk, Przemysow, Wielkopolsk oraz Wiosenn. Do podobszaru OR2 zosta wczony fragment ulicy Myliwskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do witokrzyskiej.

Uchwa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z zacznikami przedstawiajcymi szczegowy przebieg granic obszarw rewitalizacji mona pobra ze strony:

bip.karpacz.pl/uchwala/11416/uchwala-nr-lvii-612-22.

Aby zgosi przedsiwzicie naley wej na stron https://karpacz-projekty.webankieta.pl/
i przystpi do wypeniania formularza. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczeglnych polach formularza.

W przypadku pyta i problemw zwizanych ze zgaszaniem projektw pytania mona kierowa telefonicznie na numer (+48) 510-772-529 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za porednictwem e-maila na adres k.jarmula@efficon.pl

Przedsiwzicia, ktre zostan zgoszone w terminie bd analizowane w zakresie ich kwalifikowalnoci do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedsiwzicia, ktre pozytywnie przejd proces weryfikacji zostan umieszczone na licie przedsiwzi w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na licie nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizacj,
a oznacza umoliwienie ubiegania si o dotacj w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujce rodkami.

rdo: karpacz.pl


Przeczytany [617] Dodaj komentarz
Autor:
Tekst komentarza:

Kod do przepisania:
captcha
Przepisz powyszy kod:

Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. Redakcja portalu Twoje Sudety nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii.

Redakcja portalu zastrzega, e w komentarzach i opiniach nie mog znale si treci reklamujce przedsibiorcw, ich dziaalno lub oferowane przez nich towary i usugi; nie mog si te znale treci zabronione przez prawo, wulgarne, obraliwie, naruszajce zasady wspycia spoecznego, naruszajce prawa Redakcji lub innych osb - w przypadku pojawienia sie takich opinii bd one przeredagowane, ich tre skrcona lub usunita.
Nie Przegap!
OGOSZENIA


S O N D A
Co sdzisz o obostrzeniach w zwizku z ogoszon pandemi?
S przesadne, a takiego wielkiego zagroenia przecie nie ma 100.00%
Uwaam, e wprowadzone przepisy s uzasadnione i kady powinien si do nich stosowa 0.00%
Nie mam zdania0.00%

Wiadomoci // region

:: Kolejna dotacja dla miasta Kamienna Gra
Pozyskalimy ponad 630 tys. z na realizacj projektu „Rozkodujmy przyszo kamiennogrskich przedszkolakw”.
– Celem projektu jest zwikszenie szans edukacyjnych 300 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez: dostosowanie istniejcych miejsc do potrzeb dzieci z niepenosprawnociami, doposaenie sal i realizacj dodatkowych zaj rozwijajcych kompetencje kluczowe i umiejtnoci spoeczno-emocjonalne oraz nabycie dodatkowych kompetencji przez 37 nauczycieli poprzez uczestnictwo w rnych formach szkoleniowych — informuje Monika Kepesz, dyrektor Centrum Obsugi Jednostek w Kamiennej Grze.

:: Wielkie sprztanie w Zagrzu lskim
Prawdziwego pogromu dowiadczyy kilka dni temu mieci w Zagrzu lskim!

:: 25 lecie Stowarzyszenia Parkinsona w Wabrzychu
Regionalne Stowarzyszenie Osb z Chorob Parkinsona im. w. Jana Pawa II w Wabrzychu obchodzi w tym roku swoje 25-lecie! Z tej okazji przygotowany zosta specjalny program jubileuszowy w dniach 11-12 kwietnia (czwartek-pitek) 2024r. Zachcamy do zapoznania si z wydarzeniem i do udziau!

:: IV Mistrzostwa w Kapsle w Walimiu
Mistrzostwa w Kapsle o Puchar Wjta Walimia odbywajce si ju po raz czwarty w Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu przycigny na walimsk hal sportow ca rzesz gotowych na wszystko zawodnikw!

:: Prace w Parku Jordanowskim w Walimiu
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ruszyo pen par z przygotowaniem do rozpoczcia nowego sezonu w Parku Jordanowskim!


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Kwiecie 2024
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
12 3 4567
8 91011121314
15 16 17 18192021
22232425262728
2930


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiaw zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - ceramika Bolesawiec kropka - dom seniora strzegom - minikoparka Legionowo - przepusty kablowe